KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW GRUP Z RODZICAMI                                                       W DNIU 22 WRZEŚNIA (WTOREK) O GODZ. 17.00.
W budynku przedszkola obowiązuje maseczka.

KOCHANE DZIECI !

DRODZY RODZIC!

Czekamy na Was w przedszkolu. 

Mamy nadzieję, że  będzie cudownie  jak zawsze.

Aby tak było, rodzicu pamiętaj:

  1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00.
  2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Natomiast opiekunowie i rodzice powinni zadbać, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym   i zapewnić regularne czyszczenie  i dezynfekcję.
  4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia),z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice wchodzą do części wspólnej przedszkola w ograniczonej liczbie tak, aby zachować bezpieczny odstęp.
  5. Rodzic w szatni czeka aż dziecko sprawnie się rozbierze i przekazuje je pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora, który oprowadza dziecko do nauczyciela.
  6. Podczas odbioru, dziecko do części wspólnej jest przyprowadzane do rodzica przez wyznaczonego pracownika.
  7. Ze względu na organizację pracy przedszkola, rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola przed śniadaniem, czyli do godziny 8.30 i krótko rozstaje się z dzieckiem.

 

Pozdrawiam

Ewa Bindas

 

Do zapoznania się :

Procedura bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców   i pracowników Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach

 

 

 

 

                                  


INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Zdarzają się sytuacje, gdzie rodzice/dziadkowie/ciocie zaproszeni na spotkania z dziećmi wykonują zdjęcia, nagrywają filmiki, niekoniecznie robią to tylko dla swoich potrzeb i niekoniecznie na zdjęciach wykonanych są tylko swoje dzieci. W związku z tym przesyłam krótką informację.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c RODO, zgody nie wymaga przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Wolno utrwalać wizerunek dzieci, nauczycieli i innych rodziców podczas uroczystości i spotkań organizowanych przez przedszkole – np. robić zdjęcia, nagrywać filmy, ale nie wolno go rozpowszechniać bez zgody osób, których dane dotyczą (w przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców)! Za rozpowszechnianie uważa się publiczne udostępnienie w dowolnej formie. Wymóg uzyskania zgody wynika z przepisów prawa - art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Marcin Roczek-
Inspektor ochrony danych osobowych
w PPS w Łuszczanowicach

 

Wszawica to nie wstyd
- PO PROSTU TRZEBA DZIAŁAĆ. 

Wszawica- poradnik edukacyjny

https://www.wszyzglowy.pl/KAMPANIA-EDUKACYJNA/ 

Kasa przedszkola
czynna w godzinach pracy Intendenta:
7-15 lub 8-16
wg harmonogramu, zamiennie tygodniami.


 

Warunki ubezpieczenia [pobierz]